-->
Meble Radzyń Podlaski, Parczew
Warunki montażu
Gwarancja
Drukuj...

§2 Warunki montażu szaf i innych mebli


Klient w dniu montażu mebli jest zobowiązany udostępnić ekipie montażowej opróżnione, zabezpieczone pomieszczenie, w którym mają zostać zamontowane meble. Klient ma obowiązek ponadto zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, mogącymi powstać na skutek wnoszenia mebli, drogi prowadzącej od wejścia do pomieszczenia, w którym będą montowane meble (ściany, sufity, podłogi).

 

§2.1 Termin montażu szaf i innych mebli w domu lub innym wskazanym przez Klienta miejscu jest równoznaczny z datą wykonania mebli określoną na umowie zawartej pomiędzy Klientem a SATO.

Instrukcja§2.2. Przedstawiciel SATO powiadomi Państwa o dokładnym terminie i planowanej godzinie rozpoczęcia montażu mebli nie później niż na dzień przed ich zmontowaniem.

 

§2.3. W wyjątkowych okolicznościach termin wykonania mebli może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji przedstawiciel SATO ma obowiązek powiadomienia wcześniej Klienta o zaistniałych okolicznościach i powiadomić go o nowym terminie wykonania oraz montażu szaf i innych mebli. Nowy termin jest ustalany w porozumieniu z Klientem.

 

§2.4. Przesunięcie terminu wykonania szaf i innych mebli oraz ich montażu może nastąpić również na życzenie Klienta w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych od planowanej daty montażu mebli. Należy wówczas zgłosić chęć zmiany terminu montażu przedstawicielowi drogą telefoniczną lub osobiście w salonie firmowym, w którym były zamawiane meble.

 

§2.5. Montaż mebli na życzenie Klienta może zostać przesunięty maksymalnie o jeden miesiąc.

 

§2.6. W przypadku niepowiadomienia SATO o zmianie daty montażu lub powiadomienie w terminie krótszym niż przewiduje to punkt 2.4, SATO naliczy kwotę w wysokości 250 zł/dzień roboczy tytułem przestoju ekipy montażowej, lub za porozumieniem z przedstawicielem SATO kwotę w wysokości 50 zł/dzień tytułem magazynowania zamówionych przez Państwa mebli.

 

§2.7. Pomieszczenie, jeżeli wymagają tego zamówione meble, w dniu montażu musi być przygotowane zgodnie z projektem, ewentualnie zgodnie z późniejszymi zmianami.

 

Instrukcja§2.8. Klient jest zobowiązany do powiadomienia ekipy montażowej o wszelkich wadach ukrytych oraz o niedociągnięciach wynikających z nieodpowiedniego wykończenia wnętrza i instalacji (wod-kan, elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej).

 

§2.9. Zmiana przez Klienta materiałów budowlanych po dokonaniu pomiaru przez przedstawiciela SATO, a niepowiadomienie o tym odpowiednio wcześniej SATO w niektórych sytuacjach może spowodować niemożliwość zamontowania mebli np. ze względu na zmniejszenie przestrzeni, w której mają być one ustawione. Przeróbka wykonanych mebli z powodów wymienionych powyżej jest dodatkowo płatna.

 

§2.10. W przypadku niedotrzymania przez Klienta zobowiązania określonego w punkcie 2.7 i 2.9 zostanie on obciążony dodatkowymi kosztami.

 

§2.11. Na skutek zdarzeń losowych lub działania osób trzecich mogą nastąpić niewielkie uszkodzenia poszczególnych elementów mebli, które SATO zobowiązuje się usunąć w najkrótszym możliwym terminie.

 

§2.12. Wady powstałe na skutek sytuacji opisanych w punkcie 2.11 nie uprawniają Klienta do przesunięcia terminu płatności za meble na datę późniejszą lub niedopłaty za meble.

 

§2.13. Cena montażu obejmuje wnoszenie mebli do drugiego piętra. Wnoszenie mebli na piętra wyższe jest dodatkowo płatne lub po wcześniejszym porozumieniu z przedstawicielem SATO może zostać włączone bezpłatnie w cenę montażu.

 

§2.14. SATO nie odpowiada za:

 a. ściany, podłogi, sufity, wnęki okienne, futryny itp.

   - odchylenia, czyli wypukłości, wklęsłości, brak pionów, poziomów, kątów itp.,

   - niedostateczną grubość ścian, na których mają zostać zawieszone meble,

   - regipsy oraz brak wzmocnień pod meblami wiszącymi,

   - ukryte wady znajdujące się zarówno w jak i pod strukturą materiałów wykończenia wnętrz.

 b. płytki ceramiczne łącznie z fugami

   - ich jakość oraz niedostateczną przyczepność do podłoża,

 c. instalacje

   - wykonane w sposób nieprawidłowy, przede wszystkim wykonane niezgodnie z normami i odpowiednimi przepisami budowlanymi,

   - ich nieprawidłowe działanie.

 

§2.15. Montaż wykonywany przez ekipę montażową SATO obejmuje tylko elementy będące przedmiotem zamówienia.

 

§2.16. Montaż elementów dostarczonych przez Klienta lub osoby trzecie są, za uzgodnieniem z przedstawicielem SATO, dodatkowo płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

§2.17. Ekipa montażowa ma prawo odmówienia montażu elementów dostarczonych przez Klienta.

 

§2.18. Ekipa montażowa ma prawo odmówienia montażu szaf i innych mebli wykonanych przez SATO gdy Klient nie spełnił wymogów określonych w punkcie 2.7, 2.9 oraz w przypadku gdy pomieszczenie charakteryzuje się wymienionymi w punkcie 2.14a, 2.14b i 2.14c wadami uniemożliwiającymi ich prawidłowy montaż.

 

§2.19. W przypadku zaistniałej sytuacji opisanej w punkcie 2.18, SATO naliczy kwotę w wysokości 250 zł/dzień roboczy tytułem przestoju ekipy montażowej spowodowanego niedotrzymaniem przez Klienta warunków umowy.

 

§2.20. Montaż szaf i innych mebli wykonanych przez SATO nie obejmuje wyrównania ewentualnych nierówności ścian, podłóg i sufitów w domu lub innym wskazanym przez Klienta miejscu montażu mebli. Szczeliny do 6mm pomiędzy ścianą a zabudową maskowane są masą elastyczną na życzenie kupującego na koszt sprzedającego.

 

§2.21. Ze względu na duże gabaryty szaf wnękowych, SATO dopuszcza możliwość w minimalnym stopniu uszkodzenia okolic pomieszczenia, w których będą montowane szafy (ściany, sufity, podłogi). Naprawa uszkodzeń powstałych w tym punkcie leży w gestii Klienta.

 

§2.22.Wpłatę całej należności za meble, montaż i dodatkowe akcesoria, kupujący zobowiązuje się zapłacić do 24 godzin po zakończeniu montażu w salonie firmy SATO lub przelewem na konto.

 

 

Bardzo Państwa prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami montażu i spełnienie określonych wymogów, aby uniknąć późniejszych nieporozumień i niepotrzebnego naliczania dodatkowych kosztów.