-->
Meble Radzyń Podlaski, Parczew
Gwarancja
Gwarancja
Drukuj...

§4 Utrata uprawnień i wyłączenie z gwarancji


Partner§4.1 Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadku złego użytkowania wyrobów, a w szczególności w przypadku stwierdzenia:
- prób wykonania napraw lub poprawek przez osoby nieupoważnione przez Wykonawcę.
- użytkowania mebli nie zgodnie z przeznaczeniem,
- niewłaściwych warunków klimatycznych, a w szczególności nie ogrzewania, zbyt niskiej lub wysokiej wilgotności pomieszczenia, w którym użytkowane są meble,
- niewłaściwej konserwacji i czyszczenia wyrobów np. poprzez użycie niewłaściwych środków do pielęgnacji mebli, które zawierają substancje mogące naruszyć strukturę mebli,
- zabrudzenia wyrobów mogących wpłynąć na ich trwałe uszkodzenia,
- szkód powstałych w wyniku zdemontowania i ponownego zamontowania zestawu mebli.

§4.2 Za wadę nie zostaną uznane w szczególności:
- sytuacje, w których wyrób został uszkodzony w wyniku nie należytej regulacji frontów drzwiowych i szuflad mebli,
- wady, uszkodzenia oraz braki ilościowe elementów i akcesoriów widoczne przy odbiorze towarów, które mogły zostać wykryte w trakcie odbioru, a nie zostały zgłoszone,
- wady i uszkodzenia w wyniku których obniżono cenę wyrobu,
- inne uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych i innych okoliczności po odbiorze towaru,
- zamierzone w pierwowzorze przez wykonawcę różnice produktu wynikające z zaprojektowanych cech plastycznych i estetycznych wyrobu, Właściwości wynikające z rodzaju użytych materiałów, a w szczególności: różnice w fakturze i odcieniu drewna litego (również niejednorodne pokrycie lakierem) i folii, gdzie drobne różnice nie są wadą wyrobu, a wynikają ze specyfiki danych materiałów oraz naturalnych właściwości i wad drewna oraz forniru
- wszelkie oczekiwania klienta dotyczące jakości lub zakresu umowy odbiegające od przyjętego przez Wykonawcę standardu za wyjątkiem tych przypadków, w których w umowie-zamówieniu dokonano zapisu o zmianie standardu realizacji umowy,
-reklamacje spowodowane błędnym oznaczeniem lub wyobrażeniem Zamawiającego o produkcie w przypadku, gdy zamówienie realizowane jest w oparciu o symbol produktu,
- zmiany zachodzące naturalnie podczas przeciętnej (normalnej) eksploatacji wyrobów,
- uszkodzenia mechaniczne oraz chemiczne, przebarwienia, odbarwienia, utrata intensywności koloru spowodowane działaniem światła. Uszkodzenia powstałe przez brak sprawnego okapu lub przez nieprawidłowo używane lub funkcjonujące wyroby (urządzenia) elektryczne i gazowe, a w szczególności w przypadku zepsucia się tych urządzeń lub wpływu użytkowania urządzeń nie przeznaczonych do zabudowy,
- kurczenie i odklejanie folii w wyniku oddziaływania wysokiej temperatury, a w szczególności: na skutek zbyt długiego okresu otwarcia urządzeń grzejnych lub w przypadku, gdy jest to spowodowane wpływem urządzeń nie polecanych przez Wykonawcę zakupionych przez Zamawiającego we własnym zakresie oraz we frontach nad płytami gazowymi, w których odkręcanie-zapalanie palnika bez naczynia lub większego płomienia niż średnica pozostawionego nad palnikiem naczynia spowodować może uszkodzenia,
- w sytuacjach, w których Zamawiający podczas dokonania pierwszej naprawy nie zgodził się na inne rozwiązania zapewniające usunięcie wady.
- wypaczenie się frontów w wyniku dużych zmian lub złych warunków klimatycznych w pomieszczeniu jak również wyniku złego korzystania z lodówki (otwarcie lodówki bezpośrednio po jej zamknięciu),
- skrzypienie wyrobów wynikające z poluzowania się połączeń rozłączonych lub innych powodów,
- sytuacje, w których reklamowana jest funkcjonalność lub estetyka wyrobu, czy zestawu jeżeli był on wykonany właściwie dla projektu zleconego lub został zaakceptowany przez Zamawiającego oraz zgodnie ze standardami przez Wykonawcę.

§4.3 Z gwarancji wyłączone są czynności regulacyjne opisane w niniejszej instrukcji.

§4.4 Wykonawca gwarantuje, że materiał jak i zastosowania, technika oraz technologia zapewni Państwu komfort w użytkowaniu zakupionego towaru przez długi okres czasu, stosując się do uwag zawartych w gwarancji i instrukcji użytkowania mebli.